Toegevoegd 16 augustus 2015

GEEN ALGEMENE UITZONDERING 'LAAG-RISICO MIDDELEN'

zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-543708.pdf

Staatssecretaris Mansveld (Milieu) legt in een brief aan de 2e Kamer uit waarom zij geen algemene uitzondering voor 'laag-risico middelen' zal maken bij het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.


Toegevoegd 15 augustus 2015

BIJSTRIJDINGSMIDDELENATLAS GRONDWATER

www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/05-Bestrijdingsmiddelenatlas02%202015.pdf

Kennisinstituten Alterra en RIVM gaan een bestrijdingsmiddelenatlas voor grondwater ontwerpen,
naar analogie van de bestaande versie voor oppervlaktewater.


Toegevoegd 15 maart 2015

WEEK ZONDER PESTICIDEN

www.weekzonderpesticiden.be

Van 20 tot 30 maart 2015 vindt in Wallonië en Brussel de 'week zonder pesticiden' plaats. Een week vol burgerinitiatieven en zelfs een wedstrijd... maar zónder pesticiden! Kijk op de website voor inspiratie...


Toegevoegd op 11 maart 2015

KNVB BROCHURE "ZIEKTEN, PLAGEN EN ONGEWENSTE GEWASSEN OP GRASSPORTVELDEN"

www.sportlink.com/manager/dms/document/?q=MT0xJmFtcDtkb2N1bWVudGlkPTEyMDgyOCZhbXA7aGFzaD1hMzEyYzVlMzM1ZDQyNzEyNzYwZDBiMmIxOTU1YzVjMg%3D%3D

Vers van de pers! Een prachtige KNVB-brochure over (het voorkomen van) ziekten, plagen en ongewenste gewassen op grassportvelden. Keurig overzicht van de problemen (inclusief illustratieve foto's) én de oplossingen. Goed beheer staat voorop en maakt het gebruik van chemie meestal overbodig.


Toegevoegd op 11 maart 2015

CHEMIEVRIJ BEHEER SPORTVELDEN KÁN!

www.schoon-water.nl/2014/11/06/lancering-tipkaart-chemievrij-beheer-sportvelden-kan/

Schoon water Brabant lanceerde 6 november de 'tipkaart chemievrij beheer sportvelden'.

De boodschap? Het kán!


Toegevoegd op 11 maart 2015

ZONDER IS GEZONDER... ALDUS ONZE ZUIDERBUREN

www.zonderisgezonder.be

In België zet de Vlaamse Milieumaatschappij de aanval in tegen onnodig pesticidengebruik met de slogan 'zonder is gezonder'.

Neem eens een kijkje op hun informatieve website!