Onkruidvergaat.nl

Overzicht van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken

Er zijn chemische bestrijdingsmiddelen die kunnen helpen bij het onkruidvrij houden het terrein. Dit is ongewenst, want deze middelen kunnen terecht komen in ons water. Gelukkig zijn er niet-chemische technieken (apparatuur) te koop die helpen eenvoudig en snel het onkruid te verwijderen. Deze handzame niet-chemisch apparatuur is ook geschikt voor recreatieterreinen met een relatief klein oppervlakte of die lastig bereikbaar zijn met grotere machines. De volgende technieken staan in het overzicht beschreven: branders, heet water, stoom en mechanische onkruidborstels.


Recron

Uitvoering Green Deal Recreatie

Via bovenstaande link leest u welke wetgeving van toepassing is op een specifiek type recreatief bedrijf. Let op: campings, bungalowparken, groepsaccommodaties en jachthavens zijn uitgezonderd van het verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen en wel tot uiterlijk 2020Recron is in 2016, vanuit de Green Deal, aan de slag gegaan om 15 recreatieve bedrijven (zoals campings en bungalowparken) te helpen met chemievrij beheer. Chemievrije maatregelen die goed blijken te werken op deze bedrijven, worden in de toekomst beschreven als "best practices". Ook benoemt Recron de voor- en nadelen van chemievrije technieken.

Document Green Deal Recreatie

Hier leest u de complete tekst van de Green Deal Recreatie, die Recron, Centre Parcs, Landal GreenParks en Roompot met het Ministerie van I&M gesloten hebben in 2015.

De Green Deal Recreatie beschrijft alle gemaakte afspraken van betrokken partijen, over het toewerken naar volledig chemievrij beheer op recreatiebedrijven in 2020, mits het praktisch uitvoerbaar is.


RAVON Nieuwsbrief Exoten

Viermaal per jaar geeft RAVON de (digitale) nieuwsbrief genaamd ‘kijk op exoten’ uit; met de laatste ontwikkelingen en manieren om exoten te bestrijden. Met deze nieuwsbrief blijft u dus op de hoogte, meldt u aan via bovenstaande link.


Invasieve exoten, tuin er niet in!

Invasieve exoten, tuin er niet in!

Invasieve exoten, tuin er niet in!

In de problematiek rondom invasieve exoten geldt “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom is het aan te raden zorgvuldig met exoten om te gaan en ze niet in de natuur weg te gooien, aan te planten of los te laten. Eind 2018 is de actie “Invasieve Exoten, tuin er niet in” gestart. Op www.tuinernietin.nl kunt u terecht voor meer informatie over de risico’s van exoten. De site geeft tips voor particulieren (tuinder, liefhebber en reiziger) en professionals (natuurgids, docent en beheerder). Er is bovendien campagnemateriaal te downloaden met algemene informatie, landschapsspecifieke tips, de tien beruchtste exoten en een overzicht van alternatieve, inheemse tuinplanten.


TIPKAART chemievrij beheer verhardingen en groen

Deze tipkaart geeft informatie over het beoogde verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verharding en in het groen. Het gaat om chemische bestrijdingsmiddelen die een professionele gebruiker niet meer mag (gaan) gebruiken.