OnkruidVergaat.nl: Kennisportaal voor pesticidevrije bestrijdingsmethodes buiten de landbouw

onkruidvergaat-nl-logo

Vanaf november 2017 geldt een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op onverharde terreinen door professionele gebruikers buiten de land- en tuinbouw. Vanaf 31 maart 2016 gold dat al op verhardingen. Afbouw van gebruik door particulieren krijgt ook aandacht. Er zijn inmiddels voldoende technieken en methoden om onkruid zonder pesticiden te bestrijden maar kennis (en ervaring) ontbreekt soms nog. Ook worden voortdurend nieuwe inzichten opgedaan, bijvoorbeeld in de bestrijding van invasieve planten. Wilt u deze en nog veel meer informatie snel en overzichtelijk bekijken? Bezoek dan www.onkruidvergaat.nl

Heeft u zelf informatie, kennis of ervaring? Dan roepen wij u op deze te delen met OnkruidVergaat.nl.

Waarom een kennisportaal?
Allereerst draagt het niet gebruiken van pesticiden bij aan de volksgezondheid en aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit. Het verbod verplicht pesticidevrij werken in veel gevallen en OnkruidVergaat.nl is een middel dat bijdraagt aan deze transitie door de beschikbare kennis eenvoudig toegankelijk te maken. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin), Unie van Waterschappen (UvW) en stichting Niet-Chemisch Onkruidbeheer (NCO) ondersteunen financieel OnkruidVergaat.nl. Ze willen het delen van de kennis over pesticidevrije technieken en methoden stimuleren, zodat nog meer pesticidevrij wordt gewerkt en de kwaliteit van het uitgevoerde werk toeneemt.

Meerwaarde OnkruidVergaat.nl: snel, overzichtelijk en betrouwbaar
Veel kennisinstituten, organisaties en bedrijven plaatsen betrouwbare en onafhankelijke kennis over ‘niet-chemisch beheer’ op hun website. Maar deze kennis is versnipperd en niet voor iedereen gemakkelijk te vinden. OnkruidVergaat.nl verzamelt deze informatie en plaatst het – na een controle op betrouwbaarheid en objectiviteit – met een korte toelichting overzichtelijk op het portaal. De informatie mag geen primair commercieel oogmerk hebben.

Waar vindt u welke informatie?
Via het portaal heeft zowel de particuliere als de professionele gebruiker snel en overzichtelijk toegang tot deze informatie. De informatie is gecategoriseerd. Voor particulieren staan er allerlei tips voor chemievrij beheer (tegen onkruid, ziekten en plagen) op de site. Voor de professional is de informatie per doelgroep ingedeeld, zoals aannemer; bedrijfsterrein; beheer water, natuur en landschap; sport (golf en voetbal); recreatie; spoorwegen. En per terreintype, zoals verhard, onverhard of meer gespecificeerd, zoals langs het water. Ook kan eenvoudig gezocht worden op informatie over ontwerp & aanleg, wet- en regelgeving en beheercontracten.

Oproep: deel uw kennis met onkruidVergaat.nl!
Via het contactformulier kunt u uw kennis delen. Het kan dus gaan om een deeplink naar een bepaalde website (bijv. www.bestrijdingduizendknoop.nl), een rapport, of beschrijving van een ervaring met pesticidevrij beheer. Hartelijk dank.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u uw vraag stellen op het forum.

Voor opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met CLM Onderzoek en Advies: 0345 470 700 of info@clm.nl.

footer-onkruidvergaat-nl-nieuws