Regiobijeenkomsten over chemievrij beheer sportgrasvelden van start!


Dagvoorzitter Gerben Zijlstra (Cumela) gaf dinsdag 21 januari in Drenthe de aftrap voor de 12 regiobijeenkomsten over het chemievrij beheren van sportvelden. Ruim 25 (vrijwillige) terreinbeheerders, gemeentes, aannemers, beleidsmakers, adviseurs en experts waren te gast bij Vereniging SVN’69 te Nijeveen. In totaal hebben bijna 300 mensen zich aangemeld voor één van de 12 bijeenkomsten.

Lukas Florijn (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) verzorgde een toelichting over de oorsprong van de Green Deal Sportvelden, de nieuwe wetgeving met enkele uitzonderingen tot en met 2022 en de gevolgen voor het beheer van sportgrasvelden. Ook gaf hij aan hoe de handhaving georganiseerd is. Daarna presenteerde Ernst Bos zijn Handreiking Pesticidenvrij beheer van preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen. Hij ging uitgebreid in op de mogelijkheden van preventie en chemievrije bestrijding van onkruiden, schimmels en insecten.

Na een korte pauze vertelde Johan Jutten van Gemeente Meppel hoe Meppel als chemievrije gemeente in de praktijk omgaat met pesticidenvrij beheer van sportgrasvelden.

Jutten:

“Wij besteden aandacht aan de bodem, dit is de eerste voorwaarde voor goed grasbeheer”.

Hij liet met een monster zien hoe diep het gras wortelde. Zijn presentatie zorgde voor een levendige gedachtewisseling over de toepassing van chemievrij beheer in de praktijk; welke aanpak werkt goed bij Meppel? En zou deze aanpak op andere terreinen even succesvol zijn?

Figuur 1. Sportexpert Ernst Bos bespreekt o.a. de vuistregels voor onkruidpreventie en -bestrijding (foto Carin Rougoor, CLM).

De bijeenkomst is afgesloten met een plenaire discussiewaarin allerlei onderwerpen aan bod kwamen; zoals het belang van een gesloten grasmat, de invloed van betreding door de sporters en het beheer van het totale terrein, inclusief bestrating.

Er zijn nog plekken beschikbaar
Wil jij ook tips of adviezen krijgen, geïnspireerd raken of heb je vragen hoe je chemievrij beheer kunt toepassen op sportgrasvelden? Of wilt u in bezet komen van de handreiking? Kom dan naar één van de volgende bijeenkomsten! In elke provincie is een bijeenkomst waaraan je kosteloos kunt deelnemen. Klik HIER voor meer informatie of om je aan te melden.


Vanaf medio januari 2020 tot en met eind maart organiseert de BSNC en CLM 12 regiobijeenkomsten, in samenwerking met de partners Cumela, NOC*NSF, KNVB, VHG en VSG. Deze bijeenkomsten zijn financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vewin, UvW en NOC*NSF.De bijeenkomsten zijn bedoeld om (vrijwillige) beheerders, aannemers, sportverenigingen, beleidsmakers, adviseurs en experts te ondersteunen bij de omschakeling van professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportgrasvelden naar chemievrij beheer.