Restwarmte benut voor onkruidbestrijding met heet water

Weed Free Service en Omrin hebben de handen ineen geslagen voor nog duurzamere onkruidbestrijding volgens hun concept Natural Green Water. De restwarmte van Omrin’s Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen wordt gebruikt voor de productie van maar liefst 100.000 liter kokend water. Het Friese onkruidbestrijdingsbedrijf Weed Free Service uit Kollum is al sinds enige tijd actief met de heet-water-methode, als chemievrije onkruidbestrijdingstechniek. Door de restwarmte van Omrin te benutten wordt dit proces nog verder verduurzaamd.

Bron: Stad + Groen