Van de voetbalclub in Wolvega tot het Neptunus Family Stadium in Rotterdam

Eerste acht regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden erg geslaagd

In de eerste twee maanden van 2020 hebben acht regiobijeenkomsten over chemievrij sportveldenbeheer plaatsgevonden. In elke provincie kan men kosteloos deelnemen aan deze voorlichtingsbijeenkomsten. De reeks is georganiseerd door de BSNC en CLM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Terreinbeheerders, gemeentes, aannemers, beleidsmakers en adviseurs wisselen ervaring uit over een chemievrije aanpak. Zit u nog met vragen? Kom dan in maart naar de bijeenkomsten in Amstelveen, Woudenberg, Beuningen of Zeewolde (graag vooraf aanmelden).

De regiobijeenkomsten hebben een vast programma met wisselende sprekers. Allereerst licht het ministerie van Infrastructuur …