Veertig procent van de particulieren gebruikt chemische bestrijdingsmiddelen

Het RIVM heeft een consumentenonderzoek uitgevoerd waarin respondenten is gevraagd hoe zij ratten, muizen en groene aanslag bestrijden. Van de particulieren met een tuin of verharding geeft 30% aan geen groene aanslag te bestrijden, treft 27% preventieve of niet-chemische maatregelen en past 43% chemische middelen toe. Ook huishoudelijke producten als schoonmaakazijn vallen onder deze laatste categorie. Een deel van de particulieren gebruikt middelen die niet zijn toegelaten. Ongeveer 40% van de mensen die actie onderneemt tegen ratten of muizen gebruikt hiervoor bestrijdingsmiddelen (rodenticiden). Dit is opmerkelijk omdat het gebruik hiervan niet is toegestaan voor particulieren.

De cijfers staan vermeld in de Memo particulier gebruik biociden (2014-2017) van het RIVM. Hierin staat ook vermeld dat particulieren in 2017 helaas nog evenveel chemische bestrijdingsmiddelen hebben gebruikt als in de jaren ervoor.