Startnotitie Friesland: drie opties voor het exotenbeleid

Om de Friese biodiversiteit te beschermen werkt de provincie Friesland aan beleid om invasieve exoten te bestrijden en vestiging te voorkomen. In de Startnotitie Invasieve exoten die op 21 oktober naar Provinciale Staten is gestuurd staan drie opties voor de uitwerking van het exotenbeleid. 

  1. De eerste, simpelste, variant bestaat uit het verwijderen en beheersen van de soorten van de Europese Unielijst. 
  2. De tweede variant, waaraan Gedeputeerde Staten de voorkeur geeft, vult optie 1 aan met Friese exoten: soorten die niet op de Unielijst staan, maar wel voor schade of overlast zorgen in de provincie. 
  3. In de derde, meest uitgebreide variant, ligt een grote rol voor de provincie. Die neemt daarbij een deel van de verantwoordelijkheden en kosten van andere overheden over. In deze variant worden ook economisch belang en volksgezondheid meegewogen.