Nieuwe toolboxkaarten over bestrijding exotische plantensoorten

De twee nieuwste toolboxkaarten voor professionals geven informatie over de preventie en bestrijding van exotische kruidachtige plantensoorten en houtige opslag. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten verdringen en zijn vaak lastig te bestrijden. In de toolboxkaarten worden verschillende maatregelen aangedragen.

De toolboxkaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om professionals en particulieren te ondersteunen bij het chemievrij groenbeheer en het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.