Vangproef Amerikaanse rivierkreeften in Krimpenerwaard

In mei vindt voorlopig de laatste vangactie plaats van de driejarige proef in de Krimpenerwaard om het aantal uitheemse rivierkreeften te verlagen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderzoekt de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het vaak vangen van rivierkreeften. Daaruit moet duidelijk worden wat er voor nodig is om het aantal uitheemse rivierkreeften zodanig te verminderen dat de natuurlijke balans zich herstelt. In 2021 was de vangst te weinig om waterplanten te doen terugkeren, in 2022 lukte dat wel. In 2023 wordt de proef afgerond.

Begin mei reageerde minister Van der Wal aan de Tweede Kamer vragen van de VVD over de uitheemse rivierkreeften. De problematiek heeft de nadrukkelijke aandacht van de verantwoordelijke ministers in het kabinet en de Unie van Waterschappen. Er is in kaart gebracht welke acties nodig en haalbaar zijn om de problemen beter te kunnen beheersen. Er is geconcludeerd dat een grootschalige bestrijding in grote open watersystemen geen haalbare optie is, aldus Van der Wal. De uitwerking van wat wel mogelijk is en wie daarbij welke rol op zich moet nemen loopt op dit moment nog en vindt plaats binnen de kaders van het genoemde bestuurlijke overleg.