Landelijk protocol ‘Omgaan met Aziatische duizendknopen’

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exotische plantensoorten, die schade aan gebouwen en dijken kunnen aanbrengen en bovendien inheemse soorten kunnen verdringen. Door hun sterke groeikracht zijn de planten lastig te verwijderen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben daarom een landelijk protocol ontwikkeld over de aanpak van deze duizendknopen. Het protocol biedt handvatten om de planten te beheersen en verwijderen en zo de verspreiding tegen te gaan. Het protocol bestaat uit dertien infobladen die op de website te downloaden zijn.