Microklaver is dubbel groen

Gemeente Venlo heeft een stadspark c.q. festivalterrein in laten zaaien met microklaver. DLF teelde een sterke, kleine klaversoort die in combinatie met gras een sterke, mooie, dichtbegroeide bodem oplevert. En ook nog eens extra ‘groen’ omdat klaver, zoals bekend, stikstof bindt en dat zelf als voedingsstof gebruikt.

Frank Slots, rayonleider van de gemeente Venlo, vertelt aan Stad+Groen: ‘Na afloop van een evenement moet het groen weer snel terug kunnen komen. Microklaver bouwt een wortelstelsel op onder het gras. Als het gras en de klaver vertrapt worden, blijft het wortelstelsel in leven en zorgt ervoor dat de begroeiing zich heel snel herstelt’.

Het fijne zaad vraagt wel om een alternatieve zaaimethode. ‘Het zaad heel fijn is en daardoor lastig te verdelen. Door het microklaverzaad te mengen met graszaad ontstaat er meer massa. Voor het inzaaien van het mengsel gebruikten we een schud-eg en daarna gingen we er nog eens overheen met een doorzaaimachine. We hebben niet gefreesd, zodat het bestaande gras behouden bleef. En daarin sloeg het mengsel van gras- en microcloverzaad goed aan.’