Bijeenkomst: Pesticidevrij beheer natuurgrasvelden

Dit jaar zijn de adviesbureaus CLM en Eco Consult gestart, samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel met het driejarig project “Implementatie chemievrij sportveldenbeheer: Drenthe en Overijssel”. Vanuit de Green Deal sport hebben beheerders van sportvelden tot 2020 de tijd om over te schakelen naar pesticidevrije sportveldenbeheer. Beheerders van sportvelden kunnen zijn: medewerkers van een gemeenten, vrijwilligers van een sportvereniging of uitvoerders (groenvoorzieners). Na 2020 geldt een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, wellicht met enkele uitzonderingen.

Momenteel zijn in het kader van het project pilots in uitvoering binnen de gemeenten Meppel, Deventer, Wierden en Zwolle. Almelo overweegt de uitvoering van een pilot. Ook de provincies Drenthe en Overijssel en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zijn betrokken bij het project en dragen financieel bij.

Graag nodigen we u hierbij uit voor een bijeenkomst waarbij u hoort en ziet hoe in andere gemeenten wordt omgegaan met chemievrij beheer van sportvelden. De bijeenkomst vindt plaats in Dalfsen, omdat deze gemeente al jarenlange ervaring heeft met chemievrij beheer van sportvelden.

Bekijk de uitnodiging en het programma