EU commissie moet zelf besluit over glyfosaat nemen

De Europese toelating voor glyfosaat loopt in december van dit jaar af. Omdat er geen gekwalificeerde meerderheid onder de lidstaten bestaat voor of tegen de tijdelijke verlenging van de toelating moet de Europese Commissie daar nu zelf een besluit over nemen. De verwachting is dat de Europese Commissie een besluit neemt dat in lijn ligt met het voorstel om de toelating met een jaar te verlengen. Dat besluit moet uiterlijk 15 december genomen zijn.

Nederland

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van D66 en GroenLinks om het gebruik van glyfosaathoudende middelen te verbieden, wanneer dat niet gebeurt binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Minister Piet Adema (LNV) heeft eerder aangegeven dat hij het gebruik van glyfosaat aan banden wil leggen.

Roundup

De toelating van Roundup werd op 26 januari hernieuwd, maar daarbij zijn de toepassingsmogelijkheden ingeperkt. Zo mag het middel o.a. niet meer worden gebruikt voor pleksgewijze bestrijding in openbaar groen en particuliere tuinen. De toepassingsmogelijkheden zijn terug te vinden in de besluiten van de collegevergadering van 26 januari.