Landelijk aanvalsplan invasieve exoten in voorbereiding

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof werkt aan een voorstel voor een landelijk aanvalsplan invasieve exoten dat in het tweede kwartaal van 2024 moet verschijnen. In dit aanvalsplan zal ze nader uitwerken hoe het ministerie van LNV en de provincies samen met andere stakeholders de komende jaren concreet invulling kunnen geven aan het exotenbeleid. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer in een brief waarin ze reageert op een evaluatie van de Exotenverordening.