Handelsverbod op Japanse duizendknoop; ook voor besmette grond

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nationaal ‘handelsverbod’ voor drie soorten Aziatische duizendknopen. Het verbod moet nieuwe introducties en de verspreiding in het milieu, als gevolg van handel, beperken. In de Wet Natuurbescherming wordt het voorhanden hebben, vervoeren of ten vervoer aanbieden (van delen van invasieve exoten) expliciet aangemerkt als verhandelen. Gelet op deze ruime definitie maakt het hierbij niet uit of het gaat om de delen van de duizendknoop zelf, of om de delen van de duizendknoop in een partij grond die wordt getransporteerd, zo bericht de WUR.

Rijkswaterstaat heeft een analyse gemaakt van de toelichtingen bij de toekomstige wijziging van de Wet natuurbescherming.