Bijeenkomst Biociden – chemievrij beheer kunstgrasvelden

Op 12 september vond de bijeenkomst Biociden plaats, georganiseerd door Unie van Waterschappen. Belangrijk thema deze dag was het chemievrij beheer van kunstgrasvelden.

Ernst Bos (Ernst Bos Advies) vertelde over het onderhoud van kunstgrasvelden. Hij gaf aan dat zowel onderhoud als gebruik van de velden slijtage veroorzaakt. Bij lozing van water leidt dit tot diverse vormen van milieubelasting: middelen (biociden), organisch materiaal, vezelslijpsel en microplastics. De (semi-)watervelden (hoofdzakelijk hockey) hebben het meest last van algen, dus worden er daar veel biociden gebruikt. 

Bekijk hier de gehele presentatie van Ernst Bos

Jan Vrij (Cumela en ahvrij) vertelde over alternatieven voor het …

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden

Rapport BSNC & STOWA

Op kunstgrasvelden, en vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden, kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. BSNC en STOWA hebben een verkennende studie gedaan om een beeld te krijgen van de gebruikte middelen, de mogelijke effecten op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de wijze van bestrijding van algen en mossen op deze velden. Naast mechanische bestrijding blijken verschillende chemische middelen te worden ingezet voor dit doel. Deze middelen zijn veelal niet toegelaten voor dit gebruik. Dit verdient aandacht en daarom wordt als vervolg op dit …