Bekendmaking uitzonderingen gewasbescherming openbare ruimte

Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers (aannemers, gemeente-ambtenaren, (vrijwillige) beheerders, etc.) geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Op dat verbod geldt een aantal uitzonderingen voor de openbare ruimte en sportvelden; deze uitzonderingen zijn aangescherpt per 1 april 2020.

Er is alleen nog een ‘uitzondering’ gemaakt voor een onkruid, schimmel of insect, waarvoor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel momenteel onvermijdelijk is, omdat een andere effectieve bestrijdingsmethode nog niet beschikbaar is. De lijsten met uitzonderingen zijn opgesteld op advies van deskundigen uit het vakgebied. Het deskundigenadvies voor sportveldenbeheer, het advies voor invasieve plantensoorten en de regeling met daarin (aan het einde van de …

Actuele ontwikkelingen in gewasbescherming buiten de landbouw

In de brief van 25 oktober geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, meer informatie over de actuele ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Zoals eerder aangekondigd geeft zij toelichting bij de ‘nee, tenzij’ regel voor de afbouw van de bestaande uitzonderingen binnen de ‘Lijst met uitzonderingen in de Regeling’, sportvelden, ProRail en Rijkswaterstaat.…