Studies naar blootstelling bestrijdingsmiddelen (BE/NL)

Zowel in Nederland als België vinden onderzoeken plaats naar de bestrijdingsmiddelen:

  • NL: Minister Adema van LNV heeft het RIVM opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk een langetermijnstudie te starten naar mogelijke gezondheidseffecten van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van agrariërs en omwonenden. Met het RIVM is afgesproken dat uiterlijk 1 juli het plan van aanpak voor het onderzoek wordt opgeleverd, zodat het onderzoek in het derde kwartaal van 2023 kan starten. De inschatting is dat voor de uitvoering van de gehele studie 7 jaar nodig is. 
  • In navolging van SOS Mezen organiseert Velt (Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren) een nieuw burgerwetenschappelijk onderzoek: SOS Slaapkamer. Het doel is om te achterhalen of er schadelijke pesticideresidu’s aanwezig zijn in de Vlaamse en Nederlandse slaapkamers. ‘Velt krijgt jaar na jaar meer vragen over het gebruik van pesticiden van ongeruste burgers die in landbouwgebied wonen.’ Velt roept bezorgde burgers die in landbouwgebied wonen op om zich kandidaat te stellen voor het onderzoek.