Verhitting van zandgrond als bestrijding van Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die dankzij zijn sterke groeikracht inheemse soorten verdringt. Het bestrijden van bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop heeft vaak weinig effect, omdat de plant sterke wortelstokken en ondergrondse stengels heeft die opnieuw uitlopen. Wageningen Plant Research, Probos en Tree-O-Logic hebben, in opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik Zuigtechniek, onderzoek gedaan naar een nieuwe verhittingstechniek die door de aannemers is ontwikkeld. Uit deze proeven blijkt dat na behandeling circa 99% van de duizenknoopresten in zandgrond is verdwenen.

 …

ProRail start proeven met chemievrije onkruidbestrijding.

Spoorbeheerder ProRail wil op zoek naar een chemievrije aanpak om hardnekkige onkruiden als de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Dergelijke soorten verdringen inheemse soorten en kunnen verzakkingen van de spoorbermen veroorzaken of systeemkasten van treinbeveiligingsinstallaties in groeien. In december starten proeven in een proeftuin bij station Utrecht Zuilen. Er is ruimte om zes verschillende alternatieve methodes te testen, elk door een verschillende marktpartij. De aanbestedingsprocedure om deel te nemen aan de proef is deze week gestart.…

Praktijkdag en theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen

Theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen
Op 21 maart 2019 organiseert Natuur & Ruimte, invasieve exoten BV, weer de ééndaagse cursus “Chemievrije bestrijding van Aziatische duizendknopen”. In de cursus worden de resultaten van recent in het land uitgevoerde pilots toegelicht. Joyce Penninkhof van Stichting Probos presenteert de resultaten van de landelijke praktijkproef met de bestrijding van Aziatische duizendknopen en de beslisboom voor de bestrijding van deze planten. Henny Tax deelt zijn ervaring met het opzetten van de duizendknoopbrigade in de gemeente Renkum en de speciaal voor de vrijwilligers ontwikkelde app. Aan de hand van een analyse van sterke en zwakke kanten …