Eikenprocessierupsen bestrijden d.m.v. geurstoffen

Een nieuwe bestrijdingsmethode -paringsverstoring – maakt gebruik van specifieke geurstoffen. Deze stoffen zijn soort-specifiek, ze hebben alleen effect op de bewuste doelsoort. Door deze geurstof in geconcentreerde vorm en aangepaste formule in de boom aan te brengen, raken de mannetjesvlinders zodanig verward, dat ze de vrouwelijke vlinders niet meer opmerken en er geen paringen volgen. Zonder paring worden eitjes niet bevrucht en volgen er geen rupsen.

Hellingman Advies heeft een veldproef met de geurstoffen uitgevoerd, gefinancierd door de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel en de gemeenten Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. De eerste tests met de methode zijn veelbelovend. Er blijkt een groot verschil tussen de lanen waar het feromoon is opgebracht en de controlelocaties. De feromonen zorgen voor een forse teruggang van het aantal nieuw gevormde eikenprocessierupsnesten. 

Eikenprocessierups