Kennis Natuurlijk! als vraagbaak voor groene kennisvragen

Kennis Natuurlijk! verbindt kennisvragen uit de samenleving aan jonge, innovatieve onderzoekers van kennisinstellingen – zoals Naturalis Biodiversity Center – om gezamenlijk aan een duurzame toekomst te werken. Opdrachtgevers kunnen variëren van waterschappen, provincies, woningbouw tot commerciële bedrijven. Een expertteam van Naturalis en KPN werkt momenteel aan de eerste kennisvraag: Wat is natuurinclusief en wanneer voldoet een object/asset hieraan?

Kennis Natuurlijk! is een project van Naturalis Biodiversity Center, dat in samenwerking met ASN Bank en a.s.r. tot stand is gebracht. Samen met Naturalis willen ASN Bank en a.s.r. een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Het project richt zich op het gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig maken van onze woon-, werk- en leefomgeving.