Nieuwe kwaliteitscatalogus openbare ruimte: wat betekent dit voor thermische onkruidbestrijding?

In de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR) van kennisplatform CROW is een opvallende wijziging opgenomen over thermische onkruidbestrijding:

In de catalogus van 2018 stond dat dood onkruid na thermische behandeling niet meetelt in de beoordeling van de hoeveelheid onkruid. Ten eerste wilde men daarmee voorkomen dat de beeldkwaliteit wordt afgekeurd terwijl de opdrachtnemer wel zijn werk heeft gedaan. Ten tweede wilde men niet dat mechanische onkruidbestrijdingsmethoden zouden worden bevoordeeld ten opzichte van thermische. Evert Jan van de Kamp, projectleider team fysieke leefomgeving bij CROW, geeft echter in Stad+Groen aan dat de praktijkervaringen met de KOR 2018 aanleiding geven om op dit besluit terug te komen.

Dood of thermisch behandeld onkruid blijkt voor bewoners net zo storend als gewoon onkruid‘, stelt Evert Jan. Daarnaast is het voor inspecteurs lastig is om te beoordelen of onkruid thermisch is behandeld. In de KOR 2023 is daarom beschreven dat dood of thermisch behandeld onkruid voortaan wél meetelt in de beoordeling van de hoeveelheid onkruid.

De wijziging in de KOR valt niet bij alle professionals die werken met thermische onkruidbestrijding in goede aarde.  Betekent dit nu dat je met thermische onkruidbestrijder niet meer het schone beeld haalt dat in de KOR 2018 telde?

Bert van Loon, directeur van WeedControl is niet bang dat thermische technieken nu buitenspel worden gezet. Het gaat erom dat de juiste techniek op het juiste moment wordt ingezet. ‘De beste techniek bestaat niet. Een voorwaarde voor succesvolle onkruidbestrijding is dat je de juiste combinatie van technieken toepast. Thermische technieken zijn het effectiefst bij beginnend tot matig voorkomend onkruid. Voor zaadonkruid tot vergevorderd onkruid en alles ertussenin kun je achtereenvolgens veeg- en zuigtechnieken, thermische technieken en borsteltechnieken inzetten‘.

Kortom, thermische behandeling is bedoeld om onkruid vroegtijdig te bestrijden en kan in die hoedanigheid nog steeds goed benut worden. Als er veel dood of behandeld onkruid staat, duidt dat erop dat de opdrachtnemer te laat was met behandelen.