Praktijkdag en theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen

Theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen
Op 21 maart 2019 organiseert Natuur & Ruimte, invasieve exoten BV, weer de ééndaagse cursus “Chemievrije bestrijding van Aziatische duizendknopen”. In de cursus worden de resultaten van recent in het land uitgevoerde pilots toegelicht. Joyce Penninkhof van Stichting Probos presenteert de resultaten van de landelijke praktijkproef met de bestrijding van Aziatische duizendknopen en de beslisboom voor de bestrijding van deze planten. Henny Tax deelt zijn ervaring met het opzetten van de duizendknoopbrigade in de gemeente Renkum en de speciaal voor de vrijwilligers ontwikkelde app. Aan de hand van een analyse van sterke en zwakke kanten van Aziatische duizendknopen schetst Theo Portegijs van Natuur & Ruimte invasieve exoten BV verschillende mogelijkheden voor een effectieve aanpak. Ook komen de ervaringen uit Engeland aan bod. De deelnemers kunnen vooraf foto’s van specifieke locaties aanleveren. Tijdens de cursus worden de verschillende bestrijdingsmogelijkheden voor deze praktijkcasussen behandeld.

Praktijkdag 9 mei 2019
Georganiseerd door Natuur & Ruimte, invasieve exoten B.V,. in samenwerking met ondermeer Stichting Probos een praktijkdag over chemievrije bestrijding van Aziatische duizendknopen. Deze praktische cursus sluit goed aan op de
theoriecursus maar is ook nuttig zonder specifieke voorkennis. Op de praktijkdag zullen maar liefst 10 verschillende bestrijdingsmethoden in de praktijk worden gedemonstreerd. Zo kunt zien hoe effectief de wortelstokken met behulp van een hydraulische graafmachine worden verwijderd en hoe de bodem door de injectie van heet water wordt verhit. Ook ziet u de werking van de trommelzeef, freesmachine en robotmaaier en zal een schaapsherder laten zien hoe effectief schapen
duizendknopen bestrijden. Daarnaast zal gedemonstreerd worden hoe grond met duizendknopen op lastige locaties kan worden verwijderd met een grondzuiger of met speciaal folie wordt afgedekt. Nieuw in Nederland is de toepassing van electricide. Met een lans met hoge spanning worden de stengels aangetikt waardoor de stroom er voor zorgt dat de stengel tot onder de grond wordt gekookt. Ter plaatse zijn specialisten aanwezig die hun ervaringen met de verschillende bestrijdingsmethoden met u delen. Natuurlijk komt het voorkomen van verspreiding bij werkzaamheden ook aan de orde en worden locaties bezocht waar het effect van de verschillende methoden zichtbaar is.

De cursussen bieden plaats aan 20 deelnemers en worden gehouden in Rozet te Arnhem.

Alle info en aanmeldingsformulieren op www.natuurenruimte.com/cursussen