Vrijwilligers in het zonnetje!

Het beheer van veel sportclubs zou niets zijn zonder diens vrijwilligers. Medio september jongstleden organiseerde Grootgroener een evenement voor vrijwilligers die sportaccommodaties onderhouden. Een 80-tal vrijwilligers uit Midden- en Oost-Overijssel bezochten dit georganiseerde evenement. De twee doelen van de bijeenkomst: het vergroten van de kennis, en het attenderen op het belang van communicatie in de driehoek opdrachtgever-opdrachtnemer-vrijwilligers op amateurvoetbalvelden.