Azijn tegen groene aanslag: risico’s voor milieu en gebruiker

Veel mensen gebruiken schoonmaak- of keukenazijn tegen onkruid of groene aanslag op hun terras of oprit, hoewel dit niet is toegestaan. Het RIVM heeft de risico’s van particulier gebruik van azijn voor deze doelen vergeleken met het gebruik van toegelaten middelen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat gebruik van niet-toegelaten azijn tegen groene aanslag risico’s kan opleveren voor het milieu en de gebruiker. 

Risico’s voor milieu

Wanneer er wordt gespoten een niet-toegelaten oplossing met 6,6% azijnzuur is er een risico voor planten in de directe omgeving. Vanaf 36% azijnzuur is er een risico voor waterorganismen, wanneer wordt gespoten op grote, aaneengesloten oppervlakten naast watergangen. Voor bodemorganismen is er een risico bij concentraties vanaf 54% azijnzuur. Wanneer bij het toepassen azijn gemorst wordt en rechtstreeks de grond inloopt is dit risico uiteraard nog groter.

Risico’s voor de gebruiker

Het gebruik van niet-toegelaten azijn kan gevaarlijk zijn voor de toepasser. Afhankelijk van de concentratie is er kans op huidirritatie en ernstige oogirritatie (vanaf 10% azijnzuur), ernstige brandwonden en oogletsel (vanaf 25% azijnzuur). Bij het inademen van azijndampen kunnen luchtwegen geïrriteerd raken. De gebruiker mengt vaak zelf zijn oplossingen, waardoor er al snel met een te hoge concentratie gewerkt wordt. Azijn is te koop in concentraties tot 80% azijnzuur. Toegelaten middelen hebben een lagere concentratie azijnzuur (6%) en zitten in een gebruiksklare fles.

Azijngebruik - foto RIVM
Gebruik van azijn tegen groene aanslag – foto RIVM