Gedragsonderzoek naar motivatie vergroenen

Wat motiveert tuineigenaren om de tuin te vergroenen en wat staat hen juist in de weg? Die vraag wordt beantwoord met een gedragsonderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit jaar is gestart en in de zomer van 2024 wordt afgerond. Met de uitkomsten van het gedragsonderzoek worden gedragsinterventies ontwikkeld die tuinbezitters motiveert om hun tuin te vergroenen en zo klimaatbestendig in te richten. Benieuwd naar de bevindingen?

8 FEBRUARI OM 14:00 – ONLINE WEBINAR MET EERSTE RESULTATEN

Op 8 februari 2024 wordt om 14.00 een (online) webinar gehouden. Het programma bestaat vooral uit het delen van de eerste resultaten van de gedragsanalyse en interactie over mogelijke activiteiten en de toolkit. Aanmelden kan via deze link.

28 MAART – WORKSHOP VOOR GEMEENTEAMBTENAREN IN AMERSFOORT

Voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met het betrekken van inwoners bij het vergroenen van tuinen, wordt op donderdag 28 maart een workshop gehouden in Amersfoort. De workshop ‘Gedragsverandering bij tuineigenaren’ duurt van 09.30 tot 13.00 uur en bestaat uit drie onderdelen:

  1. Delen van de eerste resultaten van de gedragsanalyse;
  2. Brainstormen over wat deze resultaten betekenen voor bestaande en toekomstige vergroeningsactiviteiten in de gemeente;
  3. Brainstormen over de inrichting van een toolkit voor gemeenten om zelfstandig aan de slag te gaan met het vergroenen van tuinen. Daarbij wordt ook de vraag gesteld: moet het middel wel een toolkit zijn?

Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden via deze link.