Nederlandse overheid gebruikt minder chemische bestrijdingsmiddelen

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat instanties als gemeenten, waterschappen, provincies, defensie, ProRail en Rijkswaterstaat steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Sinds 2017 mogen overheden en groenbeheerders geen chemische middelen meer toepassen op verhardingen. In 2018 was het gebruik van deze middelen door overheidsinstellingen 82% minder dan vijf jaar geleden.

Op dit moment wordt chemie vooral nog gebruikt om de spoorwegen vrij van onkruid te houden. Het gebruik nam bij ProRail in verhouding veel minder sterk af, met 16%. Het spoor valt onder een van de uitzonderingen in het verbod. Onder beperkte voorwaarden mogen gewasbeschermingsmiddelen nog wel worden toegepast als dat nodig is voor de bescherming van mens, dier en milieu. Zo kan ongewenste plantengroei een gevaar opleveren voor het treinverkeer. Daarnaast worden invasieve plantensoorten zoals de Japanse duizendknoop chemisch bestreden.