Hoveniers en groenvoorzieners zoeken medewerkers

Hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers zoeken veel nieuwe medewerkers. Ongeveer de helft van de hoveniers en groenvoorzieners heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête van het CBS. De tekorten zijn zelfs zo groot dat het bij een deel van de ondernemers de bedrijfsvoering belemmert. 

Het UWV ziet dat de maatschappij steeds meer naar groen kijkt als oplossing voor problemen. “Het gaat dan om hittestress, verlies aan biodiversiteit en opvang van piekbelasting bij extreme buien. Daardoor neemt de vraag naar hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers toe.”