Gemeente Gouda is BovensteBesteBermbeheerder 2020

Bloeiendeberm_KleurkeurDit jaar is de gemeente Gouda verkozen tot BovensteBesteBermbeheerder. De gemeente zet zich al jaren in om in de bermen goede leefomstandigheden voor bestuivers te creëren. De jury vertelt: “Dit gebeurt op veengrond, dus extra moeilijk om resultaat te boeken. Maar het lukt wél en de aanhouder wint. Deze gemeente is een voorbeeld voor andere gemeentes op rijke bodems!” De verkiezing BovensteBesteBermbeheerder 2020 is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. De partijen hopen dat deze verkiezing een stimulans is voor andere bermbeheerders om zich ook in te zetten voor de biodiversiteit in stad en dorp.