Participatieproject ‘Pientere tuinen’

Middels het project ‘Pientere tuinen’ willen zes organisaties samen 5000 bodemsensoren in tuinen uitzetten om data te verzamelen en op basis hiervan meer maatwerk te bieden met tuintips en voorlichting. Het doel is ook om een groenere,  leefomgeving en een groter bewustzijn en extra motivatie bij tuinbezitters te creëren. Stichting Steenbreek, Future City Foundation, WeCity, RIVM, provincie Utrecht en hogeschool Van Hall Larenstein werken mee aan het project. De officiële start van Pientere Tuinen vindt plaats in de Week van de Groene Tuin, die van 4 tot en met 10 april wordt gehouden.