Overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen moeten nog verder omlaag om doel GGDO te halen

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het einddoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst te halen, is een aanzienlijke inspanning noodzakelijk, zo stelt het CLO.