Uitnodiging: komt u ook naar één van de gratis regiobijeenkomsten over chemievrij beheer van sportgrasvelden?

Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

Kaft Handreiking Pesticidenvrij SportgrasbeheerOp initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ernst Bos met medewerking van velen uit het vakgebied de ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer‘ geschreven. Deze handreiking sluit aan op de inspanningen die zijn en worden gemaakt inzake de Green Deal Sportvelden en moet sportveldbeheerders, (hoofd)greenkeepers en terreinmeesters handvatten bieden voor het pesticidenvrij onderhoud van sport- en golfgras. Naast het ideale ontwerp en de aanleg worden verschillende onderhoudsmaatregelen (manier van maaien, beluchten, bemesten, etc.) voor de best mogelijke grasmat besproken. Verder wordt van een groot aantal ziekten, plagen en onkruiden uitgelegd hoe deze chemievrij bestreden kunnen worden.

 

 …

Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden

Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasveldenHoe kunt u uw sportveld chemievrij beheren met behoud van de speelkwaliteit? Deze vraag staat centraal tijdens twaalf regiobijeenkomsten chemievrij beheer van sportgrasvelden. U krijgt concrete handvatten aangereikt om dit zonder gewas-beschermingsmiddelen te doen en kunt vragen stellen aan sportexperts.

Programma (circa 12.30 tot 16.00 uur)

  • Welkom
  • Toelichting wetgeving (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  • Presentatie Handreiking Pesticidevrij Sportgrasbeheer (sportexpert)
  • Verhaal uit de praktijk
  • Plenaire discussie

Interesse?

In elke provincie is een bijeenkomst, waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Voor meer informatie kunt u naar de aanmeldpagina gaan.…

Actuele ontwikkelingen in gewasbescherming buiten de landbouw

In de brief van 25 oktober geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, meer informatie over de actuele ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Zoals eerder aangekondigd geeft zij toelichting bij de ‘nee, tenzij’ regel voor de afbouw van de bestaande uitzonderingen binnen de ‘Lijst met uitzonderingen in de Regeling’, sportvelden, ProRail en Rijkswaterstaat.…

Gladheid op kunstgrasvelden 

Algen en mos veroorzaken gladheid op kunstgrasvelden, met name op de semi-watervelden. Voor de bestrijding ervan zijn op dit moment twee biociden toegelaten in Nederland. Bestrijding kan echter ook met hete lucht, zoals besproken werd tijdens de bijeenkomst over biociden en sportvelden die in september plaatsvond. Over dit thema verscheen ook recentelijk het rapport ‘Gladheid kunstgras: oorzaak en oplossingen’.
In het rapport brengen onderzoekers de veroorzakers van de gladheid in kaart. Hoewel er meerdere oorzaken zijn, lijkt met name de aanwezigheid van fosfaat (en stikstof) door inwaaien van stof, grond en organische materiaal, een bepalende factor voor

Chemievrij sportveldenbeheer in Meppel

In 2020 zullen sportverenigingen hun velden zonder chemische bestrijdingsmiddelen gaan beheren, zoals in de Green Deal van 2015 werd afgesproken. Afgelopen juni bevestigde staatssecretaris van Veldhoven nogmaals vast te houden aan deze datum. Hoewel niet alle sportclubs klaar lijken te zijn voor de omschakeling, zijn er ook verenigingen die het goede voorbeeld geven.

Een van die verenigingen is voetbalclub Alcides uit de gemeente Meppel. Op hun velden worden sinds tweeënhalf jaar geen chemicaliën meer gebruikt. Wethouder Jaap van der Haar legt aan RTV Drenthe uit dat dit o.a. een kwestie van mindset is. Naar chemie grijpen is gemakkelijk. De chemievrije …

Belgisch sportpark “De Schorre” over chemievrij beheer voetbalvelden

OostendeIn de Belgische gemeente Oostende ligt het sportpark De Schorre. Het beheer zonder pesticiden is geleidelijk ingevoerd, sinds 2009 is het gras van de 22 voetbalvelden chemievrij onderhouden. Slechts eenmaal is chemisch ingegrepen, tegen schimmels. De overige knelpunten als onkruiden, ziekten en plagen zijn zonder bestrijdingsmiddelen bestreden. Lees alle achtergrond in het artikel: Beheer van grassportvelden in Oostende (pdf). Ook is een voorbeeldfiche (met de details van het pesticidenvrij beheer) beschikbaar: Voorbeeldfiche pesticidenvrij beheer voetbalvelden Oostende (pdf).
Lees ook het artikel: Sportvelden zonder pesticiden, pdf, verschenen in Groencontact, het ledenvakblad van de Vereniging voor Openbaar Groen (www.vvog.info).…