Groene bedrijventerreinen

Van betonnen, grijze en deprimerende eilandjes naar groene, gezonde, energie-efficiënte klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst. Jelle de Jong (IVN Nederland) en Mark Bode (Rebel Group) vertellen in NatureToday over hun missie om de komende 9 jaar minstens 1000 bedrijventerreinen te vergroenen in het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst‘.

Slechts 1 procent van de 100.000 hectare aan bedrijventerreinen in Nederland bestaat uit natuur. “Veel bedrijventerreinen zijn verouderd en niet toekomstbestendig”, licht Jelle de Jong toe. “Ons klimaat verandert, zomers worden heter en regenbuien zijn heftiger. Door die verstening zijn bedrijventerreinen vaak hitte-eilanden en bij heftige regenbuien kan het water niet wegvloeien”.

Er liggen veel kansen voor bedrijventerreinen. Vergroening levert diverse ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld verkoeling en waterberging en het kan ervoor zorgen dat bedrijventerreinen meer onderdeel worden van de leefomgeving. Voor eigenaren van bedrijventerreinen biedt het ook voordelen: uit onderzoek blijkt dat de vastgoedwaarde hoger wordt en de leegstand op kwalitatief goede bedrijventerreinen met bovengemiddeld veel groen lager is dan op versteende bedrijventerreinen. 

Hoe kun je ondernemers meer bewust maken van de kansen die groen biedt en het systeem eerlijker inrichten? Door de baten van groen in getallen uit te drukken. Rebel Group ontwikkelde een dashboard voor het bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD) in Den Haag om groeninvesteringen om te zetten naar concrete baten. Het RIVM onderzocht in 2019 hoe investeringen in groen en blauw bijdragen aan het welzijn van Amsterdammers. Met de Groene Baten Planner berekende het RIVM vier vergroeningsscenario’s. Deze tool berekent de maatschappelijke en financiële waarde van groen voor de leefomgeving. 

Meedoen?

Wil jij of jouw organisatie meebewegen met Werklandschappen van de Toekomst? Dat kan! Meld je aan op de pagina Werk mee op Werklandschappen van de Toekomst. Je vindt er meer informatie over het programma, maar ook tips en inspiratie om zelf aan de slag te gaan.