Zeeuwse gemeenten experimenteren met gazonbeheer

Zeeuwse gemeenten beheren naar schatting circa 1.000 hectare aan gazon. Dit gazon wordt voor het grootste deel regulier gemaaid, soms tot wel meer dan 30 keer per jaar. De gemeenten Tholen, Goes, Noord-Beveland, Kapelle, Borsele, Terneuzen en Hulst onderzoeken samen of het mogelijk is om tenminste een deel van de gazons op een natuurvriendelijker manier te beheren. Landschapsbeheer Zeeland coördineert, en provincie Zeeland ondersteunt het project. Minder maaien blijkt inderdaad een positief effect op natuur en milieu te hebben, terwijl uit enquêtes bij wijkbewoners blijkt dat circa 85% van de bewoners de extra bloemen waarderen.