Kwart van de gemeenten weet nog niet wat de wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen inhoudt

Mulier Instituut - milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheerHet Mulier Instituut ondervroeg 142 gemeenten om te achterhalen in hoeverre zij hun sportvelden chemievrij beheren. Van de deelnemende gemeenten, gaf 69% aan (redelijk) goed op de hoogte te zijn van de wetswijziging omtrent gewasbeschermingsmiddelen, 25% weet niet goed wat deze inhoudt en 6% heeft er nog nooit over gehoord.

Vervolgens zijn beheerders gevraagd naar het huidige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op hun sportvelden. Meer dan de helft van de gemeenten gebruikte in 2019 nog gewasbeschermingsmiddelen op een deel van de gemeentelijke grassportvelden. Om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving in 2023 (algemeen verbod op gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden) zien de meeste gemeenten wel mogelijkheden om beheer en onderhoud aan te passen. Bij 14% van de gemeenten gaat dit problemen opleveren, met name op het gebied van onkruidbestrijding. Driekwart van de gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning, met name in de vorm van digitale informatie over chemievrij beheer.