Nieuwe factsheets over beheer van golfbanen

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer van sportgras (kortgrasvegetatie). De factsheets van de Golfalliantie (NGF, NVG, NGA) dragen bij aan breder en beter begrip en inzicht in deze complexe materie. Er zijn eind september vijf nieuwe factsheets gepubliceerd over de thema’s drainage, zand, beregenen (kwaliteit en kwantiteit) en bemesting. Deze informatiebladen zijn een aanvulling op de informatie over zaken als onkruidbeheer, golfgrassen, organische stof en IPM.