Reactie staatssecretaris op uitspraak verbod professioneel gebruik

Op 24 november jl. heeft het Gerechtshof uitgesproken dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onrechtmatig is, vanwege een ontoereikende rechtsgrondslag. Branchevereniging VHG heeft vervolgens in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aangedrongen op snelle duidelijkheid over het gebruiksverbod. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft de staatssecretaris gevraagd om een reactie op de brief van de VHG. Op 18 december heeft de staatsecretaris schriftelijk gereageerd en toegelicht welke acties zullen worden genomen.
In de brief geeft de staatsecretaris o.a. aan dat de ontbrekende wettelijke grondslag zo snel mogelijk in de wet wordt opgenomen, zodat het gebruiksverbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer van kracht kan worden. Hier werd via een motie in de tweede kamer om gevraagd (meerderheid van 93 voor). De staatsecretaris verwacht dat beheerders tot die tijd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en terreinen chemievrij blijven beheren.