Subsidies op gebied van waterbeheer op golfbaan

De nationale en regionale subsidiemogelijkheden voor golfclubs en -banen op het gebied van waterbeheer staan allemaal in een adviesrapport dat is gemaakt in opdracht van de Golfalliantie (NGFNVGNGA). Door het veranderende klimaat zijn er niet alleen nattere periodes, maar is er ook vaker langdurige droogte. Hoe beter de waterhuishouding, hoe vitaler het gras en dus minder kans op schimmels en onkruid (zie ook ‘waterbalans op het sportveld‘). Slimmer en bewuster met water omgaan is daarom noodzakelijk.

Het complete adviesrapport ‘Waterbeheer golfaccommodaties – De mogelijkheden van subsidies en fondsen’ is te vinden op de website van de NGF. De Golfalliantie adviseert verder om een waterplan te maken of te actualiseren in overleg met het waterschap en vervolgens te kijken waarvoor subsidies beschikbaar zijn.