Bijeenkomst Drenthe – waterbalans op het sportveld

De laatste jaren zien we dat extreme weerssituaties steeds vaker voorkomen: na twee (zeer) droge zomers volgde een vrij nat jaar. Het weer heeft grote invloed op uw mogelijkheden voor het (chemievrij) beheer van sportgrasvelden en golfbanen. Bij droogte of juist een teveel aan water is het gras kwetsbaar. Dit maakt mechanisch ingrijpen moeilijker. Hoe kan u hier als beheerder mee omgaan? Tijdens de bijeenkomst in Assen zal deze vraag uitgebreid aan bod komen.

Spreker Thomas Evers (adviseur bij Lumbricus) zal u alles vertellen over de waterbalans op het sportveld. Hoe verhouden neerslag, irrigatie, drainage en verdamping zich tot elkaar? Hoe weet u als beheerder wat de waterbalans op uw veld is, en wat kan u daar vervolgens mee?

Datum: 31 maart

Locatie: Asser Boys, Lonerstraat 100 A, Assen

Programma

14.45 Inloop
15.00 Welkom
15.10 Water en klimaat; wat is de invloed op de grasplant? – Thomas Evers (adviseur Lumbricus)
16.00 Vragenronde 
16.45 Afronding

aanmelden