Twee keer zoveel Jakobskruiskruid in Nederland sinds 1975

Onderzoek naar de verspreiding van Jakobskruiskruid in Nederland laat zien dat de soort sinds 1975 op bijna twee keer zoveel plekken voorkomt. Onder specifieke omstandigheden kan Jakobskruiskruid massaal voorkomen. Dit heeft gevolgen voor onder andere het oogsten van hooi als veevoer, omdat Jakobskruiskruid giftig is voor vee.

Maatregelen:

  • Jakobskruiskruid groeit niet in dichte vegetatie, dus voorkom schade en verstoringen aan de bodem en vegetatie waardoor er open bodem ontstaat. Dit kan onder andere door andere maaimethoden dan klepelmaaiers te gebruiken en paarden en vee voldoende ruimte in de weide te geven.
  • Maai vegetaties met hoge dichtheden Jakobskruiskruid voordat er zaad ontstaat. Op deze manier wordt de zaadbank niet aangevuld en kunnen er geen zaden wegwaaien naar omliggende percelen. Planten uittrekken wordt niet aanbevolen, omdat hiermee de bodem beschadigt raakt en zaden uit de bodem in een gunstige kiempositie komen.
  • In het geval van braakliggende akkers, kan worden overwogen deze preventief in te zaaien (pdf: 390 KB) met soorten waarvan bekend is dat zij de groei van Jakobskruiskruid remmen. Indien dit overwogen wordt, kies dan wel soorten die van nature in de streek voorkomen en biologisch geteelde zaden.
  • Wachten op bodemmoeheid: vijf jaar na uit productiename van de akker is er een piek in de hoeveelheid Jakobskruiskruid, maar dit neemt daarna af en na 15 jaar ontstaat een gevarieerde vegetatie waarin de soort niet meer domineert.