Schoon Water Forum

Heeft u vragen over het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen? Deze stelt u rechtstreeks aan het ministerie van I&M, via het Schoon Water Forum. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. U dient van te voren een account aan te maken, dit kan eenvoudig. Er is een duidelijke instructie voor het aanmaken van een account voor het Schoon Water Forum.


 

Toolboxkaart wet- en regelgeving

De kaart geeft een overzicht van het verbod op het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, op de handhaving ervan en de enkele uitzonderingen.


 

Nieuwe regelgeving gewasbeschermingsmiddelen

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over de nieuwe regelgeving rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Voor de professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen op verharding geldt per 31 maart 2016 een verbod. Hier kunt u het wetsbesluit lezen: zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html

Voor de professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen op overige terreinen (lees 'het groen') geldt per 1 november 2017 een verbod. Zie het wetsbesluit zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html
Er gelden ook uitzonderingen. De recente uitzonderingen met een toelichting vind u in de ministeriële regeling: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18714.html

Het verbod geldt ook voor zogenaamde ‘groene middelen/laag risico-stoffen’, deze mogen dus niet toegepast worden. Uitzonderingen op het verbod leest u in de ministeriële regeling: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-12110.pdf

Het verbod geldt (nog) niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu blijft streven naar een verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Lees alle details over het gewasbeschermingsbeleid in haar brieven van 12 juli 2016 (pdf) en 16 februari 2016 (pdf)

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen

Op deze inleidende pagina van de Rijksoverheid vindt u links met betrekking tot de regelgeving rond gewasbeschermingsmiddelen en biociden, toelating van middelen op de Nederlandse markt en bijensterfte. Per onderwerp vindt u ook een overzicht van downloadbare publicaties zoals wetten, rapporten en nieuwsitems.


 


Samenvatting Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen

Op deze pagina van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) staat een duidelijke samenvatting van de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG 1107/2009). Vanaf 2011 is deze verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen van kracht en is de Nederlandse regelgeving hieromtrent gewijzigd.


 

Green deals

Bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere overheden lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen maken. De Rijksoverheid kan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met ze aan te gaan. Ook op het gebied van het terugdringen van het gebruik van pesticiden vinden dit soort Green Deals met de overheid plaats.