Al bijna 140 gemeenten aangesloten bij Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek

Sinds 2015 werkt Stichting Steenbreek samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies aan een groenere leefomgeving. Waar stenen door groen worden vervangen, kan water beter in de bodem zakken, wordt de temperatuur in de stad getemperd, fijnstof afgevangen en voelen mens en dier zich prettiger. Momenteel zijn bijna 140 gemeenten, 6 provincies, 4 waterschappen en sinds kort de eerste woningbouwcorporatie aangesloten (zie de deelnemerskaart). Deelnemers zetten zich, samen met burgers en bedrijven, in voor een klimaatbestendige en gezonde buitenruimte. Acties zijn onder meer ‘Tegel eruit, plant erin’, korting op regentonnen, stimuleren van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat of een schoolplein.