Enquête Kennisnetwerk Invasieve Exoten

Bij de aanpak van invasieve exoten worden verschillende methoden en technieken gebruikt, de aanpak is vaak gefragmenteerd. Beheerders baseren zich niet altijd op de meest actuele informatie en de aanpak is vaak niet of onvoldoende effectief. Kennisnetwerk Invasieve Exoten bundelt kennis en krachten over invasieve (water)planten en dieren. Beheerders kunnen de gevalideerde en onafhankelijke informatie gebruiken om invasieve exoten op een kosten-effectieve manier te beheersen, te bestrijden of systeemgericht beheren.

Het Kenniswerk Invasieve Exoten overweegt een digitale ontmoetingsruimte in te richten. Vul de enquête in om aan te geven aan welke opzet en type informatie u behoefte aan heeft.