Toekomst onderhoud grassportvelden: meer data?

Zit de toekomstige fieldmanager in een controlekamer vol met beeldschermen en knoppen om zijn sportvelden te onderhouden? Het beeld was te zien in de presentatie van Mark Timmerman van ProGrasS tijdens het laatste congres van branchevereniging BSNC. Zo ver zal het heus niet komen, maar de inzet van moderne technieken en AI is een ontwikkeling die is ingezet en zal blijven doorgaan. Timmerman schetst in de Fieldmanager zijn toekomstvisie en waarschuwt de branche ook om meer betrokken te zijn bij alle nieuwe ontwikkelingen. ‘Wij staan als kortgrassector nog te vaak aan de zijkant te kijken.’