Wat te doen tegen plaagsoorten?

Sinds 2012 geeft de werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen een nieuwsbrief over plagen uit. Tot 2020 werd de nieuwsbrief als pdf in de mail verzonden. Sinds het voorjaar van 2021 leest u alle berichten via plaagsoorten.nl. Via plaagsoorten.nl blijft u op de hoogte van de verspreiding, bestrijding en beheersing van soorten planten en dieren die een plaag vormen voor het waterbeheer in Nederland. 

SnApp de exoot! Met deze app kunnen plaagstoten gemeld worden, om zo een goed beeld van de verspreiding te creëren. De app is te downloaden in de App Store of Play Store.

snApp de exoot!