Minder ontwormingsmiddelen bij vee betekent meer biodiversiteit

Veehouders en natuurbeheerders geven vee ontwormingsmiddelen om de dieren te beschermen tegen wormen. Die middelen komen via de mest in de bodem of het water terecht, ook in natuurgebieden. Dat kan negatief uitpakken voor de biodiversiteit. In december zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over dit thema, binnen het project Schoon Water voor Zeeland. Belangrijk doel was het delen van kennis over de impact van de middelen en over alternatieve maatregelen. Zo is het mogelijk om het gebruik van ontwormingsmiddelen terug te dringen door slim weidemanagement, aanwezigheid van antiparasitaire kruiden en goede dierverzorging.

De powerpoint presentaties met achtergrondinformatie en alternatieven zijn te vinden op de site van het project. Daarnaast is er een folder verschenen met informatie over wormen, vliegen en maden, de neveneffecten van ontwormingsmiddelen en verschillende preventieve en curatieve maatregelen.