Gebruiksverbod blijft per 2020 gehandhaafd voor gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden

In 2015 hebben sportbonden en terreinbeheerders in de Green Deal sportvelden afspraken gemaakt. Hieronder vallen alle sportvelden van gras, zoals voetbalvelden, golfbanen, tennis- en hockeyvelden.
Afgesproken is dat in 2020 alleen nog gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden gebruikt zouden worden in situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. Volgens media zou het verbod worden uitgesteld, omdat de afspraken voor 2020 niet haalbaar zouden zijn. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 juni in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt hoe het zit. Ze heeft aangegeven vast te houden aan een verbod per 2020.

Staatsecretaris van Veldhoven geeft aan dat de wetgeving zal uitgaan van een “nee, tenzij” principe. Elke terreinbeheerder beheert vanaf het beheerseizoen 2020 zonder gewasbeschermingsmiddelen. Voor specifieke problemen in specifieke situaties gelden tijdelijke uitzonderingen op het verbod. Voor die problemen moet binnen twee jaar een structurele oplossing worden toegepast, daarna vervallen de uitzonderingen. Een terreinbeheerder zal goed moeten onderbouwen waarom van de uitzondering gebruik moet worden gemaakt. In ieder geval moet het gebruik worden bijgehouden en moet een afbouwplan worden opgesteld: welke ‘niet-chemische’ maatregelen en methoden zijn toegepast, waarom werkten ze niet voldoende en hoe worden de problemen zo snel mogelijk opgelost?
Hoe dat onderbouwd moet worden, is nu nog niet helemaal duidelijk. De staatssecretaris zal in september 2019 in een brief aan de Tweede Kamer dit soort zaken nader uitwerken. Onkruidvergaat.nl houd u op de hoogte.