Floron: Bestrijding inheems Jakobskruiskruid loont niet

Landbouworganisaties pleiten voor meer aandacht voor de bestrijding van Jacobskruiskruid, omdat de plant giftig is voor vee en soms zelfs dodelijk kan zijn. De organisatie Floron vindt de oproep niet terecht en stelt dat bestrijding ook niet zinvol is. Jakobskruiskruid is een inheemse plant, die belangrijke rol heeft bij het in stand houden van de biodiversiteit. Er zijn insectensoorten die afhankelijk zijn van deze plant. Floron spreekt van symptoombestrijding; door de inrichting en beheer van ons landschap weet de soort steeds weer voldoende plekken te vinden om zich te verspreiden.