Cursus Duurzaam Onderhoud Grassportvelden

Op 26 oktober start in Dalfsen de cursus Duurzaam Onderhoud Grassportvelden. Onder invloed van pesticidenvrij beheer en klimaatperikelen verandert het sportveldonderhoud. Voor het behoud van hoogwaardige grasvelden moeten we beter anticiperen op hitte, droogte en andere neerslagpatronen. Voorkómen of beperken van problemen is immers beter dan bestrijden of herstellen, dus worden preventie, monitoring en proactief onderhoud belangrijker. 

Doelgroep: uitvoerende en toezichthoudende medewerkers op MBO2 en MBO3 niveau
Duur: 5 lesdagen + 0,5 dag toets voor certificaat (niet verplicht)
Groepsgrootte: max. 12 deelnemers
Informatie en aanmeldingvia deze link, of neem contact op via info@pcsportengolf.nl of +31 (6) 538 917 86 (Ernst Bos).